MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
RAM máy tính để bàn
RAM 512 DDR MÁY BÀN

RAM 512 DDR MÁY BÀN

Giá : 132.000 VNĐ
RAM 1GB DDR MÁY BÀN

RAM 1GB DDR MÁY BÀN

Giá : 320.000 VNĐ
RAM 1GB DDR2 MÁY BÀN

RAM 1GB DDR2 MÁY BÀN

Giá : 270.000 VNĐ
RAM 2GB DDR2 MÁY BÀN

RAM 2GB DDR2 MÁY BÀN

Giá : 490.000 VNĐ
 
RAM 2G DDR3 MÁY BÀN

RAM 2G DDR3 MÁY BÀN

Giá : 610.000 VNĐ
RAM 1GB DDR3 MÁY BÀN

RAM 1GB DDR3 MÁY BÀN

Giá : 340.000 VNĐ
RAM 4G DDR3 MÁY BÀN

RAM 4G DDR3 MÁY BÀN

Giá : 950.000 VNĐ
RAM II 1G máy bàn

RAM II 1G máy bàn

Giá : 320.000 VNĐ
 
RAM II 2G

RAM II 2G

Giá : 480.000 VNĐ
RAM 3-1G máy bàn

RAM 3-1G máy bàn

Giá : 360.000 VNĐ