MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
Ổ cứng Laptop
Ổ cứng Laptop 80Gb

Ổ cứng Laptop 80Gb

Giá : 750.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 160Gb

Ổ cứng Laptop 160Gb

Giá : 860.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 250G

Ổ cứng Laptop 250G

Giá : 940.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop  1T

Ổ cứng Laptop 1T

Giá : 1.370.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 320Gb

Ổ cứng Laptop 320Gb

Giá : 1.000.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 1T

Ổ cứng Laptop 1T

Giá : 1.490.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 500G

Ổ cứng Laptop 500G

Giá : 1.100.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop Western 320Gb Sata

Ổ cứng Laptop Western 320Gb Sata

Giá : 1.140.000 VNĐ
 
Ổ Cứng Laptop Seagate 500Gb Sata

Ổ Cứng Laptop Seagate 500Gb Sata

Giá : 1.290.000 VNĐ
Ổ cứngLaptop Seagate  320Gb Sata

Ổ cứngLaptop Seagate 320Gb Sata

Giá : 1.200.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop Seagate 1T Sata

Ổ cứng Laptop Seagate 1T Sata

Giá : 1.440.000 VNĐ
Ổ cứng laptop Toshiba 40G ata

Ổ cứng laptop Toshiba 40G ata

Giá : 840.000 VNĐ
Ổ cứng laptop Toshiba 80 ata

Ổ cứng laptop Toshiba 80 ata

Giá : 940.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 80Gb Seagateata

Ổ cứng Laptop 80Gb Seagateata

Giá : 805.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 160Gb b Seagate

Ổ cứng Laptop 160Gb b Seagate

Giá : 890.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 250Gb b Seagate

Ổ cứng Laptop 250Gb b Seagate

Giá : 1.090.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 320Gb b Seagate

Ổ cứng Laptop 320Gb b Seagate

Giá : 1.200.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop Fujitsu 80G ata

Ổ cứng Laptop Fujitsu 80G ata

Giá : 690.000 VNĐ