MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
Màn hình máy tính bàn
Màn hình LCD 15" Dell

Màn hình LCD 15" Dell

Giá : 850.000 VNĐ
LCD 17" Samsung 743

LCD 17" Samsung 743

Giá : 1.350.000 VNĐ
 
LCD 17" Samsung 740

LCD 17" Samsung 740

Giá : 1.250.000 VNĐ
Màn hình 19" SAMSUNG 940

Màn hình 19" SAMSUNG 940

Giá : 1.700.000 VNĐ
Màn hình 19” LG

Màn hình 19” LG

Giá : 2.050.000 VNĐ