MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
HDD - Ổ cứng
Ổ CỨNG LAPTOP 80GB

Ổ CỨNG LAPTOP 80GB

Giá : 675.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 160Gb

Ổ cứng Laptop 160Gb

Giá : 875.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 250Gb

Ổ cứng Laptop 250Gb

Giá : 845.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 320Gb

Ổ cứng Laptop 320Gb

Giá : 1.015.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 500Gb

Ổ cứng Laptop 500Gb

Giá : 1.085.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 1T | HDD 1T Laptop

Ổ cứng Laptop 1T | HDD 1T Laptop

Giá : 1.410.000 VNĐ
 
 
Ổ cứng Laptop 80Gb

Ổ cứng Laptop 80Gb

Giá : 750.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 160Gb

Ổ cứng Laptop 160Gb

Giá : 860.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 250G

Ổ cứng Laptop 250G

Giá : 940.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop  1T

Ổ cứng Laptop 1T

Giá : 1.370.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 320Gb

Ổ cứng Laptop 320Gb

Giá : 1.000.000 VNĐ
Ổ cứng Laptop 1T

Ổ cứng Laptop 1T

Giá : 1.490.000 VNĐ
 
Ổ cứng Laptop 500G

Ổ cứng Laptop 500G

Giá : 1.100.000 VNĐ
Ổ cứng 250Gb Western – Sata

Ổ cứng 250Gb Western – Sata

Giá : 710.000 VNĐ
Ổ cứng 320Gb Western

Ổ cứng 320Gb Western

Giá : 710.000 VNĐ
Ổ cứng 500Gb Western

Ổ cứng 500Gb Western

Giá : 940.000 VNĐ