MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
CPU - Bộ vi xử lý
CPU Core 2 E6300

CPU Core 2 E6300

Giá : 185.000 VNĐ
CPU Core 2 E6400

CPU Core 2 E6400

Giá : 210.000 VNĐ
CPU Core 2 E6550

CPU Core 2 E6550

Giá : 215.000 VNĐ
CPU Core 2 E6600

CPU Core 2 E6600

Giá : 245.000 VNĐ
 
CPU Core 2 E6750

CPU Core 2 E6750

Giá : 285.000 VNĐ
CPU Core 2 E7200

CPU Core 2 E7200

Giá : 275.000 VNĐ
CPU Core 2 E7300

CPU Core 2 E7300

Giá : 320.000 VNĐ
CPU E7400

CPU E7400

Giá : 325.000 VNĐ
 
CPU E7500

CPU E7500

Giá : 375.000 VNĐ
CPU E8400

CPU E8400

Giá : 435.000 VNĐ
CPU E8500 Core 2 Dual

CPU E8500 Core 2 Dual

Giá : 475.000 VNĐ
CPU intel core i3-2100

CPU intel core i3-2100

Giá : 2.180.000 VNĐ
 
CPU intel core i 3-2120

CPU intel core i 3-2120

Giá : 2.200.000 VNĐ
CPU intel core i3- 2130

CPU intel core i3- 2130

Giá : 2.230.000 VNĐ
CPU intel core i 5-2400

CPU intel core i 5-2400

Giá : 3.300.000 VNĐ
CPU intel core i5-3330s

CPU intel core i5-3330s

Giá : 3.700.000 VNĐ
 
CPU intel core i 7-2600

CPU intel core i 7-2600

Giá : 4.950.000 VNĐ