MENU

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

02866 855 869
02866 825 247
0936 102 287
0978 834 439
MainBoard - Bo mạch chủ
Mainboard  945 Gigabyte

Mainboard 945 Gigabyte

Giá : 750.000 VNĐ
Mainboard Jeway G31

Mainboard Jeway G31

Giá : 970.000 VNĐ
Mainboard Jeway G41

Mainboard Jeway G41

Giá : 1.130.000 VNĐ
Mainboard Biostar H6

Mainboard Biostar H6

Giá : 910.000 VNĐ
 
Mainboard Asus P8H61

Mainboard Asus P8H61

Giá : 1.200.000 VNĐ
Mainboard Gigabyte H61M

Mainboard Gigabyte H61M

Giá : 1.400.000 VNĐ
Mainboard Asus H81

Mainboard Asus H81

Giá : 1.450.000 VNĐ
Mainboard Gigabyte H81M

Mainboard Gigabyte H81M

Giá : 1.470.000 VNĐ